Προσωπικά δεδομένα και Cookies

Προσωπικά δεδομένα

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών (εφ' εξής "χρήστες") από το fashionphoria.com (“Ιστοσελίδας”) κατά την διάρκεια επίσκεψης και δημιουργίας λογαριασμού για τη χρήση λειτουργιών της Yπηρεσίας Fashionphoria.

Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της Υπηρεσίας Fashionphoria και οποιωνδήποτε υπηρεσιών των συμμετεχόντων καταστημάτων και ιστοσελίδων, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το fashionphoria.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των λειτουργιών, επιλογών και περιεχομένων των υπηρεσιών του fashionphoria.com, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.

Με την επιφύλαξη των αναφερομένων παρακάτω για τη χρήση cookies ή και τη συλλογή IP διευθύνσεων, επισημαίνεται, ότι κατ' αρχήν η επίσκεψη, περιήγηση και χρήση των υπηρεσιών fashionphoria.com δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Προσωπικές πληροφορίες θα ζητηθούν μόνο στην περίπτωση, που ο επισκέπτης επιλέξει να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη (μέλους) προκειμένου να απολαμβάνει πληθώρα πλεονεκτημάτων και υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση οι προσωπικές πληροφορίες, που θα ζητηθούν θα είναι οι απολύτως αναγκαίες, συναφείς και πρόσφορες για την εκπλήρωση από πλευράς του fashionphoria.com, που θα επιλέξει ο χρήστης και την προστασία των υπολοίπων χρηστών της Υπηρεσίας.

Πολιτική τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων

Η δημιουργία λογαριασμού πραγματοποιείται από τον επισκέπτη είτε επιλέγοντας μοναδικό username, προσωπικό email και κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία (password) είτε, εφόσον διαθέτει λογαριασμό σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Instagram & Twitter, να εγγραφεί με τα στοιχεία οποιουδήποτε εκ των προαναφερόμενων λογαριασμών, δηλαδή email/password, χωρίς υποχρέωση να δηλώσει κανένα επιπλέον προσωπικό του στοιχείο.

Το fashionphoria.com, μέσω των λειτουργιών, που παρέχει η αντίστοιχη ειδική εφαρμογή (Facebook / Instagram) θα λαμβάνει γνώση και θα τηρεί μόνον το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλώσει, κατά την εγγραφή του στην αντίστοιχη προαναφερόμενη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης. Για τη χρήση των στοιχείων του λογαριασμού του χρήστη, όταν η εγγραφή γίνεται μέσω συνδεδεμένης εφαρμογής τρίτου παρόχου υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρονται πιο αναλυτικά και παρακάτω. Προαιρετικά ο χρήστης μπορεί να δηλώσει το φύλο, τη διεύθυνση διαμονής και την ημερομηνία γέννησής του καθώς και να δημοσιεύσει μία φωτογραφία του.

Το fashionphoria.com ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους χρήστες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους εάν αυτοί δε σχετίζονται με την παροχή - εκπλήρωση της ζητηθείσας από τον χρήστη υπηρεσίας και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:

Κατ' εξαίρεση το fashionphoria.com δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών της Ιστοσελίδας στις εξής περιπτώσεις:

Σε κάθε περίπτωση το fashionphoria.com ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας για την ύπαρξη των δικαιωμάτων πρόσβασης και εναντίωσης που έχουν σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 13 του Ν. 2472/97.

Διόρθωση - Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Παρέχουμε στους χρήστες της Υπηρεσίας Fashiοnphoria τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν/ επικαιροποιήσουν, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική ενότητα της Υπηρεσίας (ρυθμίσεις λογαριασμού).

"Συνδεσμοι" (links) προς άλλα sites

Η ιστοσελίδα, που φιλοξενεί την Υπηρεσία Fashionphoria μπορεί να περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το fashionphoria.com αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Ιστοσελίδα για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών σε τρίτους δικτυακούς τόπους.

IP addresses

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στην ιστοσελίδα του fashionphoria.com. Η διεύθυνση IP κρατείται από την Ιστοσελίδα για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων της Ιστοσελίδας (server, data base, δικτύου κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Στο fashionphoria.com υπάρχουν ενσωματωμένα plugin μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της πλατφόρμας και των συνεργατών της και για την βελτίωση και διευκόλυνση των ιδίων υπηρεσιών. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να κάνει χρήση τέτοιων plugin εφαρμογών – συνδέσεων, αναλόγως του είδους της εφαρμογής – σύνδεσης, ενδέχεται η δραστηριότητα του χρήστη στην Ιστοσελίδα να εμφανίζεται στο ανάλογο προφίλ του και να κοινοποιηθεί στα υπόλοιπα μέλη του δικτύου του. Επίσης ενδέχεται πληροφορίες του λογαριασμού μέλους να κοινοποιούνται στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερα σχετικά με τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων του λογαριασμού του χρήστη σε περίπτωση χρήσης plugin υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί και να διαβάσει τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου παρόχου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της fashionphoria.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το fashionphoria.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών. Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και συναίνεση του χρήστη για επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Cookies

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη ή χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση των υπηρεσιών του fashionphoria.com. Τα cookies αποτελούν πληροφορίες σε μικρά αρχεία κειμένου τα οποία στέλνονται στον υπολογιστή ενός χρήστη κατά τη μετάβασή του σε μια ιστοσελίδα ή εφαρμογή. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη ή χρήστη χωρίς να αποκτούν πληροφόρηση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστική επεξεργασία σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του fashionphoria.com ή λόγω υπηρεσιών marketing. Απαγόρευση ή ενημέρωση σχετικά με την χρησιμοποίηση των cookies μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον επισκέπτη ή χρήστη ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) που χρησιμοποιεί αντίστοιχα. Απαγόρευση των cookies σε ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας ενδέχεται να οδηγήσει σε μη ικανοποιητική λειτουργία των χαρακτηριστικών ή υπηρεσιών του fashionphoria.com. Παρακαλούμε βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω των παρακάτω συνδέσμων για τους πιο συχνούς περιηγητές (browsers) μέσω των οποίων οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα του fashionphoria.com.

Cookies και Firefox, δείτε εδώ:

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Cookies και Google Chrome, δείτε εδώ:

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Cookies και Internet Explorer δείτε εδώ:

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies